Lokalmatsatsing gir muligheter: – Målet er å øke stoltheten og bevisstheten rundt å handle lokalt.