Foreldre i Leksdal reagerer på brev fra kommunen

foto