Flyttet hit i 2017 - siden da har eiendommen stadig blitt mindre

foto