For over 20 år siden ble det avdekket flere meter med kvikkleire

foto