Staten overkjørte kommunen. Nå vurderes det å klage

foto