Ikke alle deler redaktørens ønske om å flytte Normilk ut av sentrum

foto