Slik kan vi både berge fisken og unngå oversvømmelser