Best i landet på helse, miljø og sikkerhet - selv på gammelt anlegg

foto