Krever tiltak for barn som vokser opp i lavinntekt-familier: – Det er skambelagt

foto