Legger planer for den store landbruksmessa i 2023 - håper på 30.000 besøkende i Stjørdal

foto