Ett år før de skal være ferdig har de hatt 445 dager uten skadefravær