Det kan gå et halvt år før de vet om vedtaket var lovlig