Foreslår å utsette nyinvesteringer i skole og idrettsanlegg - og avvikle Vuku bo- og helsetun

foto