Vitnet i retten: – Det var farefullt for vår utvikling at Levanger-Avisa og Verdalingen slo seg sammen

foto