Utvider området det skal lagres stål på - trenger ikke utredes