Vil gjenreise tilliten til Helseplattformen - med drahjelp fra Danmark