Fløtta ut: Vegen var relativt planlagt og klar allerede fra ungdommen av