En dag i måneden skal banken flytte arbeidsplassen til Skogn