Dette vil kommunedirektøren gjøre med de ekstra 5,6 millionene

foto