Lastebil full av slakt kjørte utfor E6 og havnet i fjorden