– Hva slags ressursbruk er det å skulle rive et betongbygg etter 50 år? Kirka i nabolaget er jo 1000 år!