Disse bygårdene har kommunen lagt inn bud på

Håkon den Godes gate 25 (t.v.) og 27. Foto: Marte Skjesol