– Det er ikke mange henvendelser vi får per år der våre medlemmer føler at det ikke er gått riktig for seg i budrunden, men hver eneste sak er en for mye, sier advokat Einar Frigland i Huseiernes Landsforbund. Derfor blir den skriftlige budgivningen en vinn-vinn for både huskjøpere og eiendomsmeglere.

Klager

Finanstilsynet har reagert på klager fra folk som føler at meglere ikke har håndtert budrunden korrekt, og det innføres derfor krav om skriftlighet fra 1. januar 2014. Det betyr at hvert eneste bud skal kunne spores og gjenfinnes, enten det er kommet som brev, per e-post, sms eller faks.

Reelle konkurrenter

På denne måten sikres bevisene, man unngår tvist om det virkelig forelå et reelt bud eller ikke, og ingen behøver lenger være i tvil om man byr mot «spøkelser» eller mot reelle konkurrenter om en eiendom, sier Frigland.

Megler må også innhente bydernes legitimasjon på forhånd.