Slik vil den havne på samme nivå som i Norges naboland. Selskapsskatten er i dag på 27 prosent. Finansminister Siv Jensen (Frp) har sagt at den skal kuttes, men ikke signalisert hvor mye. Lund oppfordrer Jensen til å kutte den til under 20 prosent.

– Det må ikke fremstilles som at de ansatte skal få mindre. Det handler om at kapitaleierne må ha nok økonomisk fleksibilitet til å takle nedgang, sier hun.