Nå kan ikke Nav kan ikke svare på hvor mye av disse pengene som er bortkastet, skriver VG.

Nav skal modernisere sin IT-plattform kraftig, og har fram til 2018 satt av 3,3 milliarder kroner til moderniseringen. Nå har et delprosjekt blitt stanset etter at 700 millioner kroner er brukt.

Moderniseringsprogrammet i Nav har hatt opptil 200 ansatte, de fleste innleide konsulenter, for å jobbe med å få til en felles IT-plattform som skal erstatte den tungrodde IT-plattformen som brukes i dag og består av over 300 ulike datasystemer.

Etter et halvt år og 700 millioner kroner satte direktør Joakim Lystad foten ned for det som var prosjektets første delmål – uførereformen – som trer i kraft 1. januar 2015. Nav falt tilbake på å bruke det mest moderne av de gamle systemene istedenfor.

– IT-systemene i Nav må moderniseres, for mer effektiv saksbehandling og for å gi våre brukere bedre tjenester. Men i ettertid ser vi at vi var for ambisiøse, og at vi ikke så kompleksiteten i å samordne den nye plattformen med de eksisterende løsningene og ordningene, sier Lystad til avisen.

Den første delen av prosjektet hadde en kostnadsramme på 1,7 milliarder kroner, men Lystad kan ikke svare på hvor mange av de 700 millionene som ble brukt fram til prosjektet ble stoppet som er bortkastet.

Han bekrefter imidlertid at Nav leide inn konsulenttjenester for 1,5 millioner kroner for å få hjelp til å ta beslutningen om å stoppe prosjektet.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) mener at IT-problemene burde ha blitt oppdaget på et mye tidligere tidspunkt, men sier at han fortsatt har tiltro til arbeidsdirektøren. (©NTB)