Vil ikke bli uthengt som syndebukker for enkelte ungdommers dumskap

foto