«Kor e foreldran hæn», sies det. – I år er de skikkelig med på laget, sier de som jobber med ungdom i Verdal før maidagene.

foto