Lyste ut fire vikarstillinger. Fikk 88 søkere. Her er navna.

foto