Av: NTB

Over 300 koronainnlagte pasienter i Norge – nærmer seg ny topp