Har satt kort søknadsfrist: Koronarammede bedrifter kan nå få økonomisk hjelp fra kommunene

foto