Fylkeslegen ber om flere svar etter Verdal-tilsyn

foto