Her er svarene fra politimesteren i Trøndelag

foto