Det mistenkes tjuvjakt her. Vi dro for å lete etter spor