Kommunen vil bruke app for å få økt frivillighet

foto