Ber folket spleise - rett etter påske starter rivningen