Her er de nye driverne av herberget i Levanger. En tilfeldig SMS brakte dem hit