Kommunen har tatt kontakt etter spørsmål om den nedlagte skolen

foto