Meldte om funn av bag med mye verktøy. Nå er den i politiets hender.