«Bamsegutt» og familien oppholder seg på hemmelig adresse i Midt-Norge: – Glad for å være i sikkerhet