Halvparten av «koronapasientene» ved sykehuset er innlagt av andre grunner