Ønsker å få vite hva Allos står for

Astrid Juberg Vordal reiser spørsmål rundt Allos-stiftelsen. Foto: Roger M. Svendsen