– Det var en fortvilet ungdomsskoleelev med rett til gratis skoleskyss jeg fikk hjem i går. Han hadde tursekken på ryggen og boten på 900 kroner i hånda

foto