Ønsker 32 nye flyktninger velkommen til Levanger

foto