Det beste minnet? – Samholdet. Latteren. Og den beste pizzaen ever

foto