Rekordvarmen fortsetter - men snart skjer det et værskifte

foto