– Det fremstår som billig å bruke byggene videre, men før eller senere må det renoveres

foto