Krasjet med moped. Så stakk han fra både skadestedet og politiet.