Inntektsnedgang for Norske Skog. Nå forventer de kraftig prishopp.