Det ble bråstopp da det ble oppdaget både det ene og andre

foto