Den gamle nordtrønderblomsten når ikke opp. I stedet får vi denne, denne eller denne.

foto